Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 27.08.2018

 

Protokół

z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 27.08.2018w zebraniu udział wzięli:

przew. Zarządu – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Wróbel Ilona

2) Czech Różą

 1. Warczok Roland

 2. Anna Kijek

 3. Sebastian Krupa

porządek zebrania:

 1. Kino letnie sprawozdanie

 2. Dożynki

 3. Sprawy bieżące, wnioski

Ad 1.

Zarząd stwierdził iż winno się powtórzyć projekt kina letniego w roku przyszłym. Projekt był przyjęty dużym zadowoleniem mieszkańców.

Ad 2. Dożynki potwierdzenie ustaleń z osiedlem o podziale obowiązków w ramach działań

Ad 3. Sprawy bieżące, wnioski

 • o dosadzenie w ramach nieprzyjętych sadzonek drzew w parku Dębina. Drzewa mogą tworzyć następne rzędy na terenach wyznaczonych pod sadzenia. Przypominam iż wstępne ustalenia w/w sprawie przewidywały takie dosadzenie. Proszę również o dokonanie przeglądu nasadzeń z wykonawcą robót.

  o umieszczenie w budżecie gminy:

 • Regularnego co najmniej 4 krotnego wykaszania parku Dębina

 • Sprzątanie i plewienie amfiteatru Koloseum oraz deptaku wzdłuż rzeki Ruda

 • przebudowa parkingu przy ulicy Klasztornej/ Arka Bożka- z uwzględnieniem w projekcie ograniczenia parkowania autokarów i samochodów TIR,

 • Zmiana oświetlenia Park Dębina z zmniejszeniem ilości latarni wysokich dołożenie systemu niskich latarni

 • po wykonaniu kanalizacji budowa parkingu w okolicach ulicy Słowackiego (przedszkole, urząd, komisariat)

 • Dołożenie 2 latarni wejście i parking na kąpielisko WodnikNa tym zebranie zakończono

Sporządziła: Ilona Wróbel