Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 11.12.2018

 

 

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 11.12.2018w zebraniu udział wzięli:

przewodniczący – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Wróbel Ilona

 2. Czech Różą

 3. Warczok Roland

 4. Anna Kijek

 5. Sebastian Krupa

 6. gość -Sabina Urbaniec


Porządek zebrania:

 1. Zadania zrealizowane w miesiącach 10-12 sprawozdanie przewodniczącego

 2. Podsumowanie kadencji

 3. realizacja imprez koncert kolęd, Jarmark, oraz stawianie choinek

 4. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Realizacja zadań za m-c 10-12

Przewodniczący zarządu przedstawił informacje o realizacji zadań za m-c 10-12 część zadań w parku Topolowa oraz przy MOKSiR, wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz z planowanymi kosztami, P. Sebastian Krupa zgłosił swoje wątpliwości odnośnie ustawienia ławek w okresie jesiennym. Zarząd osiedla Stara Kuźnia podjął temat „Spotkania Mikołajkowego”- uznając jak zawsze spotkanie jako bardzo udane.

Ad 2. Zarząd wysłuchał przewodniczącego i przyjął jednomyślnie proponowane sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności

 

W latach 2015-2019 zarząd osiedla zajął się:

 • Zwiększenie ilości koszy na śmieci– 10 nowych punktów i wymiana starych 15 szt.

 • Naprawa i zwiększenie ilości tablic ogłoszeniowych 2 tablice wyremontowane 7 nowe

   

  Budowa miejsc rekreacji dla mieszkańców:

 • zakup urządzeń fitness i zabawowych dla dzieci

 • Dębina, MOKSiR, Strażacka, 6 urządzeń fitness, 13 urządzeń dla dzieci, jedno wyremontowano.

 • Zwiększenie ilości ławek: 20 nowych ławek, naprawa starych 4 szt.

 • Odbudowa parku Dębina po nawałnicy,

 • Sadzenie drzew i krzewów – „50 drzew i krzewów na 50-lecie” z młodzieżą i UTW- w sumie nasadzono ok. 100 drzew i krzewów

 • Budowa parku edukacyjnego w Dębinie: sensoryka i gatunki drzew

   

  Poprawa estetyki miasta:

   

   • Skwer Schoenawy: chodniki, oświetlenie, nasady- parking przy skwerze

 • Teren pomiędzy Biedronką, GS-em i Salonem Fryzjerskim- chodnik, trawnik

 • Rozpoczęcie sprzątania i użytkowania amfiteatru „Koloseum” , wykonanie 3 rzędów ławek

 • Rozpoczęcie rekonstrukcji parku podarowanego przez P. Knaupka tzw. Doły

 • Tworzenie traktu spacerowego: Klonowa- Brzozowa- Topolowa- Strażacka

 • Rozpoczęcie działań edukacyjnych prezentujących najważniejsze postacie w historii miasta: Schoenawa, Kocur, Górnik, Biliński

 • Budowa strony internetowej

 • Organizacja stowarzyszenia Kuźnia Przyszłości

 • Stworzenie cyklu nowych tradycji: Mikołajki (realizowane wraz z zarządem osiedla i OSP), impreza świętojańska, odpustowa, budowa tradycji strojenia choinek w rożnych zakątkach Starej Kuźni, zabawa taneczna „Kuźniańskie ostatki” kino letnie, kontynuacja koncertu kolęd

 • Organizacja dożynek gminnych 2018

 • Zakup sprzętu namioty szybko rozkładalne 2 szt, 6 kompletów ławostoły, dmuchawa do liści

 • Pozyskane środki dla osiedla, miasta i mieszkańców ze strony LGD, Euroregionu, sponsorów, oraz imprez charytatywnych 31 tys zł z budżetu otrzymano 130 tys

 • Budowa kojca na sprzęt sołecki w garażu na Jagodowej

   

  Wnioskowaliśmy regularnie zbiegając u władz miasta i powiatu, co udało się zrealizować:

   

 • Chodnik-Topolowa lewa i prawa strona

 • Skrzyżowanie- Klonowa, Działkowców,

 • Oświetlenie nad przejściami dla pieszych przy kościele

 • Szybka nasada drzew parku „Dębina”

 • Likwidacja baru akwarium

 • Walka o likwidacje dzikich wysypisk na Browarnej, Topolowej, Brzozowa (staw Langer)

 • Parking Klasztorna/ Arka Bożka z ograniczeniem parkowania ciężarówek i autokarów- jest w budżecie na 2019

   

ad 3 Realizacja imprez koncert kolęd, Jarmark, oraz stawianie choinek. Zarząd przyjął propozycje Gangu Marcela na koncert kolęd, poprosił o współpracę w jarmarku świątecznym zarząd stowarzyszenia. Pan Krupa zgłosił swoje wątpliwości odnośnie estetyki choinki na ulicy Topolowej. Poproszono przew. Zarządu stowarzyszenia o pomoc w doborze choinki/ Podzielono obowiązki w zakresie pomocy przy organizacji działań świątecznych.

Ad 5. Sprawy bieżące, wnioski

W ramach spraw bieżących zarząd osiedla Stara Kuźnia podjął temat „Spotkania Mikołajkowego” i koncertu kolęd potwierdzając daty realizacji  06.01.19. Wysunięto również wnioski dotyczące ścieżek rowerowych na terenie miasta i zobowiązano przew. zarządu osiedla do wnioskowania przy najbliżej sesji

 Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Bernard Kowol