Wnioski

Wnioski z zebrania mieszkańców ognisko w parku Dębina

Kuźnia Raciborska 2015-10-22 
 
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
 

W dniu 17.10.br zarząd osiedla „Stara Kuźnia” zorganizował spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili najistotniejsze problemy. Wiele z nich zostało już wcześniej zgłaszane w pismach i wnioskach sesyjnych poniżej przedstawiamy sprawy:
Problem dzikich wysypisk śmieci  w terenach sąsiadujących z ogrodami działkowymi oraz niektórymi sklepami, jedynym z rozwiązań proponowanych przez  mieszkańców to kontenery na odpady na terenie działek oraz większa ilość koszy na terenie miasta, rekultywacja dzikich wysypisk. Mieszkańcy stwierdzili iż tereny do dokoła Kuźni Raciborskiej należą do najbardziej zanieczyszczonych w regionie- problem najdłużej komentowany przez mieszkańców,
Wniosek o zmianę rozwiązań ruchu drogowego na osiedlu ulice Sienkiewicza, Matejki, Czarneckiego(progi, znaki), osiedle pozbawione oznakowania mieszkańcy narzekają na pogarszające się bezpieczeństwo poruszających się tam samochodów i pieszych- problem zgłoszony na zebraniu sołeckim w miesiącu marcu, oraz na sesjach, 
Mieszkańcy domagali się rozebrania ulegającego regularnej dewastacji  płotu betonowego na zapleczu boiska wielofunkcyjnego,
Problem nocnych hałasów 4.00- 6.00 autokarów i ciężarówek przygotowanych do wyjazdu na parkingu Klasztorna/ Arka Bożka oraz regularny brak miejsca na tym parkingu,
Problem bezpańskich psów na terenie miasta propozycja wprowadzenia nowych /wymagań dla właścicieli, oraz szybsza rekcja właściwych służb,
Narzekania mieszkańców na nieodpowiednie zachowanie powracającej młodzieży z treningów i meczy z KS Stal- brak odpowiedniego nadzoru pedagogicznego,  
Brak możliwości wykorzystania kładki na rzece Rudzie koniec ulicy Sienkiewicza brak przejścia ścieżki która istniała w przeszłości 
Zarząd osiedla zwraca się z prośbą o poważne podejście do problemów i szybką interwencje- służb miejskich odpowiedzialnych za rozwiązanie problemów przedstawionych na spotkaniu.