Wnioski

Opinia Stawy

Kąpielisko Wodnik

 

Kuźnia Raciborska

 

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Przewodnicząca Rady Miasta Kuźnia Raciborska

 

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia pragnie przekazać Państwu opinię swoją i mieszkańców, wynikającą z obserwacji działań władz miasta jak i dzierżawcy kąpieliska „Wodnik” w roku 2015. Uważamy, iż burmistrz i radni powinni podjąć dyskusję o przyszłości kąpieliska, jego miejsca w planie rozwoju miasta,korzyści, jak i kosztów wynikających z posiadania tego obiektu dla miasta i gminy Kuźnia Raciborska. Kąpielisko „Wodnik” posiada swoją wieloletnią renomę, przez wiele lat stanowiło jedyny tego rodzaju obiekt rekreacyjny w regionie. Niestety ostatnie lata funkcjonowania, zmiany na rynku, brak odpowiedniej linii marketingowej, w tym segmencie rekreacji, spowodowały spadek atrakcyjności kąpieliska. Nie zmienia to stanu rzeczy że jest to nadal bardzo atrakcyjne miejsce do wypoczynku rodzinnego, odpowiedzialność za rozwój tego obiektu i korzyści z tego wynikające dla miasta i gminy spoczywa na właścicielu obiektu. Zarząd osiedla uważa, że kąpielisko „Wodnik” winno zostać wystawione na sprzedaż po odpowiedniej cenie. Cena winna być obniżona do takiej wysokości, aby kupującemu opłacało się zainwestować odpowiednie kwoty, które sprawią, że miejsce będzie atrakcyjne dla przyszłych klientów a dla mieszkańców będzie stanowiło kolejny punkt pozyskania miejsc zatrudnienia w gminie. Jednakże takie zmniejszenie kwoty i konieczność zainwestowania w odpowiednim okresie proporcjonalnie odpowiedniej do zmniejszonej kwoty, musi znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy sprzedaży. Uważamy, iż władze gminy powinny poważnie przejrzeć miejscowy plan zagospodarowania tego fragmentu miasta. Konieczna jest również odpowiednia promocja sprzedaży w informatorach branżowych i mediach w odpowiednim czasie, aby pozyskać inwestora znającego branżę rodzinnej rekreacji. Nie możemy zapominać, iż w sąsiedztwie znajdują się jeszcze dwa niezagospodarowane, ale równie urocze zbiorniki wodne które mogą stanowić w przyszłości o większej atrakcyjności tego terenu, oraz jedna z trzech pierwszych w województwie Zagród Edukacyjnych.

Możliwe są też mniej korzystne warianty, które sprawdzają się w innych miastach, np. Żory, Jastrzębie Zdrój, jest to propozycja stworzenia spółki miejskiej -wykorzystanie funduszy europejskich, w najbliższym czasie sporo propozycji tego rodzaju może się pojawić. Jednakże taka propozycja wymaga poważnych przygotowań, i zespołu ludzi zdeterminowanych i odpowiednio finansowo zmotywowanych, którzy stworzą taką instytucję od początku do końca, a następnie przejmą zarządzanie w spółce.

Z pewnością oddawanie kąpieliska, dzierżawcy na okres roczny, dwuletni przynosi straty, jest wręcz zgubne dla tego obiektu. Dzierżawca krótkoterminowy prowadzi do zmniejszenia atrakcyjności kąpieliska (ograniczenie godzin otwarcia, brak koniecznych inwestycji, nastawianie się na kosmetykę, brak profesjonalnego podejścia do zbiornika i elementów zewnętrznych). Poprzedni sezon mimo rewelacyjnej pogody należał do najgorszych w ostatnich 15 latach, brak odpowiedniej promocji, godzin eksploatacji dostosowanych do potrzeb klienta (a nie możliwości czasowe dzierżawcy), profesjonalnej obsługi, zabezpieczenia mienia, mała ilość zabiegów pielęgnacyjnych obejścia i terenu wokół kąpieliska- to tylko niektóre grzechy dzierżawcy. Zabezpieczenie majątku kąpieliska ma wiele do życzenia wizyty nieproszonych gości na stawach, poprzedni dzierżawca kontrolował własność parę razy w tygodniu w sezonie zimowym. Działalność nie ograniczała się do okresu letniego, ale również działania takie jak eventy tematyczne dla różnych grup zawodowych, wiekowych oraz zainteresowań klientów, miały miejsce w okresie wiosennym, jesiennym czasami nawet zimowym, a czas korzystania z kawiarni i obiektu dla spacerowiczów, mieszkańców był przedłużony. Obecnie tylko nieproszeni goście czyniący straty i otwarta furtka. Wiemy wszyscy że regularna eksploatacja i nadzór zdeterminowanego, odpowiedzialnego gospodarza powoduje zmniejszanie strat. Na horyzoncie pozostaje do rozstrzygnięcia ważna kwestia: remontu i stałego utrzymania urządzeń wodnych-doprowadzenie i odprowadzenie wody, czyszczenie zbiornika, inwestycje wodno-kanalizacyjne, których brak w tym terenie, również w planach. Mamy nadzieję że pismo to nie będzie przyczynkiem do dyskusji politycznych, ale spowoduje konstruktywną dyskusję, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.