Wnioski

Wniosek 2016/4

Burmistrza miasta

Kuźnia Raciborska 12.02.16

Zarząd Osiedla „Stara Kuźnia”

 

 

 

 

Wniosek

 

 

 

Wnioskujemy o uzupełnienie oświetlenia w następujących miejscach:

  • obiekt banku żywności i pogotowia na ul. Jagodowej

  • przejście dla pieszych przy kościele ul. Kozielska

W/w miejsca to miejsca pod względem bezpieczeństwa stanowią zagrożenie dla użytkowników.

Jagodowa dwa razy w tygodniu wydawanie żywności w godzinach wieczornych 400 osób klientów i do tego wyjeżdżające pogotowie. Przejście dla pieszych jest przejściem który w godzinach wieczornych i rannych jadąc od strony miejscowości Solarnia nie jest widoczne, latarnie znajdują się najbliżej Bank ING, oraz Maxpol.

 

 

Bernard Kowol