Wnioski

Czyszczenie pobocza drogi ul. Brzozowa wzdłuż stawów

ponowienie wniosku z czerwca 2015 roku

 

Kuźnia Raciborska 2016-05-13

Burmistrz

Referat Inwestycji

Wniosekdotyczy: czyszczenie pobocza ul. BrzozowejInformujemy iż pobocze ul. Brzozowej zawęża pas drogowy ziemią. Powoduje to zarastanie drogi trawą i chwastami a co za tym idzie asfalt jest rozrywany przez rośliny oraz gromadzi się na drodze regularnie woda. Przypominamy iż problem był zgłaszany w roku ubiegłym za czym miały iść konkretne działania. Prosimy o wykorzystanie pracowników interwencyjnych do wyżej wymienionych działań. Szybkie wykonanie czyszczenia spowoduje zaoszczędzenie tego ładnego odcinka drogi spacerowej przed zniszczeniem.

 

 

Bernard Kowol