Wnioski

Poprawa nawierzchni drogi dojazdowej Stawy

Kuźnia Raciborska 2016.05.12Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Wniosek:

o poprawę nawierzchni drogi

Informujemy iż od ubiegłego roku droga dojazdowa do posesji ul Brzozowa 2 (droga gmina na działce 1090/1)  jest eksploatowana przez służby miejskie i dostawców do kąpieliska Wodnik. Powoduje to niszczenie drogi, dotychczas droga była reperowana przez mieszkańców. Całość transportu i usług odbywała się drogą wewnętrzną kąpieliska. Prosimy o utwardzenie odcinka drogi tłuczniem lub frezowiną.

Bernard Kowol