Wnioski

Wnioski złożone do komisji bezpieczeństwa publicznego

posiedzenie terenowe z dnia 12 maja

L p

Nazwa ulicy , drogi zaznaczyć czy

gminna , powiatowa

wojewódzka

Uwagi - wnioski

1

 

 2.

 

 

 

 3.

 

 4.

 

 

 5.

 

 

 

6.

 

  7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

  10

 

 

 

11

 

 

 

 

  12.

 

 

 

 

Ul. Kolejowa , Tartaczna

Ul. Czarnieckiego , Reja

  

 

 Park Dębina

 

 Ul .Kościelna

 

 

Ul. Arki Bożka , Raciborska

 

 

Ul. Kościelna - Bank Śląski

 

Ul. Słowackiego – Kozielska skrzyżowanie

 

 

Ul. Działkowców

 

 

 

 

 

Ul. Raciborska

 

 

 

 

 

Ul .Klasztorna –Arki Bożka - parking

 

 

Ul .Słowackiego 24

most na Rudzie

 

 

 

 Ogródki działkowe

 

Droga do remontu

  

Wytyczenie: drogi głównej tj. ul. Czarnieckiego znak drogowy na wjeździe droga z pierwszeństwem , pozostałe ulice jako podporządkowane ze znakiem stop lub ustąp pierwszeństwa przejazdu

  Zainstalować znak zakaz wjazdu na teren parku

 

Przejście dla pieszych przy kościele zainstalować barierki z dwóch stron przejścia , dodatkowe oświetlenie .

 

Na rozjeździe przy kościele znak ustąp pierwszeństwa przejazdu zastąpić znakiem stop

 

 

Podjazd pod bankomat – zlikwidować miejsca parkingowe wytyczyć tylko dla obsługi banku i dla niepełnosprawnych

 

Przejście dla pieszych zainstalować dodatkowe oznakowanie poziome , które spowoduje ,że nadjeżdżające pojazdy samochodowe będą przepuszczać pieszych znajdujących się na pasach

 

Zamknąć drogę dla pojazdów samochodowych od strony Raciborskiej , zostawić tylko dla rowerów ,zainstalować znak droga bez przejazdu od ul. Świerczewskiego. Stworzyć możliwość parkowania dla działkowców przy hali sportowej

 

 

Wjazd od strony Nędzy znak drogowy obszar zabudowany przesunąć 100 m do tyłu, gmina powinna zakupić i zainstalować znak wskazujący szybkość z pulsacyjnym napisem „Zwolnij”. Zainstalować znak drogowy zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ( tj. od strony wjazdu do Kuźni R.)

 

Zainstalować znak zakaz wjazdu powyżej 3,5 t. z dwóch stron wjazdu za wyjątkiem dostawy do sklepu tj. Sebapol

 

 

Na moście występuje niebezpieczne zwężenie, zainstalować znak informacyjny D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni , oraz znak B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka

 

 

Należy doprowadzić do gospodarki odpadami komunalnymi( kontener ), oraz do segregacji tych odpadów , na zasadach które obowiązują na terenie całej gminy