Wnioski

Czyszczenie i przegląd instalacji odprowadzającej wodę deszczową

 

Kuźnia Raciborska 22.11.2016

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Referat Inwestycje i BudownictwoZwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie czyszczenia i przeglądu instalacji odprowadzającej wodę deszczową przy ulicy Klasztornej, ulicach bocznych od Topolowej. Przypominamy, iż tam w miesiącu lipcu, sierpniu nastąpiły największe zalania. Pragnę podziękować, korzystając z okazji- za ponaglanie ZDP w Raciborzu odnośnie czyszczenia studzienek na drogach powiatowych, których zostały wyczyszczone.

Bernard Kowol Zarząd Osiedla