Wnioski

Udzielenie zgody na zablokowanie ruchu samochodów w parku Dębina

Kuźnia Raciborska 17.03.17

Zarząd Osiedla „Stara Kuźnia”Wniosek

 

Wnioskujemy o udzielenie zgody na zablokowanie ruchu samochodów w parku Dębina :

Prosimy o wyrażenie zgody na postawienie na wjeździe na teren parku Dębina od strony ulic Czarneckiego i Parkowej stałych słupków blokujących wjazd do parku, od strony Morcinka blokady parkingowej tak aby służby porządkowe i organizatorzy mogli skorzystać. Przypominam że jesienią drzewostan na przejeździe Parkowa – Morcinka został przycięty- tak aby służby mogły przejechać. Informuję że zarząd osiedla posiada w swoich zasobach 4 słupki stałe stylizowane i blokadę parkingową zamykaną na kłódkę.

 Bernard Kowol