Wnioski

Wnioskujemy o zwrócenie uwagi na czystość i wykoszenie właścicielom posesji

Kuźnia Raciborska 17.06.17

Zarząd Osiedla „Stara Kuźnia”Burmistrz Miasta Kuźnia RaciborskaWniosekWnioskujemy o zwrócenie uwagi na czystość i wykoszenie właścicielom posesji :

Prosimy o interwencje w sprawie utrzymania czystości na działkach u właścicieli posesji działka 349/4- niekoszona zaśmiecona, 151/33 (cześć przylegająca 5-6 metrów do działki 151/45) -działka niekoszona od 3 lat, Czarneckie 5 działka 478( działka zarośnięta i pełna starych sprzętów, samochodów) Przypominamy o interwencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie willi Helios.

Bernard Kowol