Wnioski

O pokrycie nawierzchni od strony parku Dębina frezowiną asfaltową

    Kuźnia Raciborska 2017.06.27

     Jednostka Pomocnicza

     Zarząd Osiedla

     Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

    Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

     Wniosek

  

    W związku z pracami budowlanymi kanalizacji przy ulicach Parkowa i  Morcinka oraz regularnym wykorzystywaniem przejazdu po ul. Parkowej przez służby miejskie, wnioskujemy o pokrycie nawierzchni od strony parku Dębina frezowiną asfaltową, która będzie dostępna przy najbliższych remontach nawierzchni dróg na terenie Starej Kuźni.

 

 

Bernard Kowol