Wnioski

 Czyszczenie i przegląd instalacji odprowadzającej wodę deszczową

 Czyszczenie i przegląd instalacji odprowadzającej wodę deszczową


Kuźnia Raciborska 21.09.2017


Zarząd Osiedla Stara Kuźnia


Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Referat Inwestycje i Budownictwo

 


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie czyszczenia i przeglądu instalacji odprowadzającej wodę deszczową przy ulicy Czarneckiego, Ogrodowej, Klasztornej, przypominamy iż wniosek odnośnie poprawy drożności studzienek jest ponawiany od września 2016 w wnioskach pisemnych i na sesji.

 


Bernard Kowol Zarząd Osiedla