Wnioski

Wniosek zwrócenie uwagi na czystość i wykoszenie właścicielom posesji:

 Kuźnia Raciborska 19.10.17

Zarząd Osiedla „Stara Kuźnia”Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

Wniosek

Wnioskujemy o zwrócenie uwagi na czystość i wykoszenie właścicielom posesji:

 

       Prosimy o interwencje w sprawie utrzymania czystości na działkach u właścicieli posesji działka 349/4- zaśmiecona, 152/48 i 151/32 działki koszone raz w roku bardzo pobieżnie (centrum miasta). Działka Czarneckie 5 działka 478 (działka zarośnięta i pełna starych sprzętów, samochodów, oraz śmieci). Działka 1082 interwencja w stosunku do właściciela od 7 lat nieskuteczna sąsiedzi ponieśli koszty kar ze strony ARiMR za 4 metrowy pas przylegający do działki, która sieje chwastami przez cały rok(właściciel jedynie wyciął drzewa oraz krzewy, chwasty i trawy nieruszone), oraz ponoszą koszty dodatkowego koszenia przez okres 10 lat. Zwracamy uwagę na interwencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie willi Helios. Przypominam iż większość wniosków było składane już w formie pisemnej i ustnej na sesjach.

 

 


Bernard Kowol