Wnioski

Wstawienie kontenera na odpady

 

Wstawienie kontenera na odpady

Kuźnia Raciborska 16,03,18

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Referat Gospodarki Nieruchomości Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

  Wnioskujemy o wstawienie kontenerów na odpady dla użytkowników ogrodów działkowych na terenie miasta. Zwracamy się do radnych w ramach prac nad nowym regulaminem o uwzględnienie opłat za odpady w stosunku do działkowców. W ramach rekonstrukcji regulaminu czystości gminy wnioskujemy o umieszczenie dodatkowych gniazd na segregacje śmieci, w miejscach publicznych takich jak ciągi spacerowe, miejsca rekreacyjne (kąpielisko MOKSiR, ośrodek zdrowia), czy główne placówki handlowe( lub zobowiązanie gospodarzy takich miejsc do umieszczania większych lub mniejszych gniazd do segregacji na swoim terenie). Zwiększanie ilości takich gniazd prowadzi do zmieszania dzikich wysypisk, jak i edukacji mieszkańców. Informujemy iż podobne wnioski były składana przez zarząd osiedla już w przeszłości lecz nie skutecznie.

 

 

Bernard Kowol Zarząd Osiedla