Wnioski

Wnosek do budżetu 2019

 

Kuźnia Raciborska 13.09.2018

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

 

W ramach wniosków do budżetu na rok 2019-Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w budżecie gminy:

  • Regularnego co najmniej 4 krotnego wykaszania parku Dębina

  • Sprzątanie i plewienie amfiteatru Koloseum oraz deptaku wzdłuż rzeki Ruda

 

 

Bernard Kowol Zarząd Osiedla