Wnioski

Wniosek w sprawie nasad drzew

Kuźnia Raciborska 12.09.2018

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dosadzenie w ramach nieprzyjętych sadzonek drzew w parku Dębina. Drzewa mogą tworzyć następne rzędy na terenach wyznaczonych pod sadzenia. Przypominam iż wstępne ustalenia w/w sprawie przewidywały takie dosadzenie. Proszę również o dokonanie przeglądu nasadzeń z wykonawcą robót.

 

Bernard Kowol Zarząd Osiedla